It-Taàr

€7.50 inc. tax
Storja għall-addolexxenti, ġrajja li sseħħ f'ġejjieni mudlam u diffiċli.

Wieħed u sebgħin sena wara gwerra nukleari dinjija, il-ħajja tkarkar 'il quddiem b'ritmu mkisser, filwaqt li l-farka bnedmin li fadal jitwieldu, jgħixu u jmutu f'dinja mifnija mard li kulma jmur qiegħda tinbidel f'deżert radjuattiv. F'dik il-ħerba u disperazzjoni, tifel t'erbatax-il sena jissielet mal-ħajja fid-dell ta' torri kbir u misterjuż li baqa' inpenetrabbli għal għexieren ta' snin. Xi ħaġa iżda, se tinbidel dalwaqt.
Product Code: 9789995711436
Product Condition: New
Reviews

No Reviews Posted Yet - be the first!

(write review)

Featured Products

keep me informed

Location
Product Added to your Cart
x

-------- OR --------

FreeWebstore - The Home of Free e-Commerce More Info freewebstore
Report this Store
Are you concerned about the security of this store? Please contact our security team via security@freewebstore.com
Is this store safe?
eCommerce Websites
Freewebstore, providing eCommerce for everyone. Visit us today and create your very own eCommerce store - FOR FREE
Visit freewebstore.com
Are you the Store Owner?
You can remove this banner and have access to our fantastic premium features by upgrading your online store.
Learn More